1. sıcak düğme (pazardan güçlü bir tepki almak amacıyla girişilen çaba