human habitation

insanların oturmasına elverişli olmamak Fiil
insanın oturmasına uygun değil