-ie
“-cik, -ceğiz/-cağız”. Sevgi ifade eden küçültme takısı.
doggie: köpekçik.
birdie: kuşcağız. Son Ek
-ie
“-li/-lı”: aidiyet, mensubiyet bildirir.
towny: şehirli. Son Ek
-ie
sıfatların sonuna takılarak o nitelikteki şey/kimse anlamı verir:
cutie: zarif/hoş şey.
toughie:
dikkafalı/âsi/serkeş kimse.
Son Ek
IE
= Indo European.
to institute someone in an office Fiil
to appoint someone to an office Fiil
to be promoted to a better position Fiil
to attain a high place Fiil