ichneumon fly

  1. İsim tırtır sineği
    (Ichneumonidae): sürfeleri tırtıl veya başka böceklerin larvaları ile beslenen zarkanatlı böcek.