1. İsim imam.
  2. İsim (Şiilerde) Hz. Ali soyundan gelen ve Allah tarafından Hz. Muhamedin halifesi olarak gönderildiğine inanılan imam.
  3. İsim Yemen hükümdarı.
  1. İsim, Din ve İnanç imam
  2. İsim, Din ve İnanç prayer leader

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Cemâatle kılınan namazlarda en önde duran ... kılınırken kendisine uyulan kimse