imam

  1. Noun imam.
  2. Noun (Şiilerde) Hz. Ali soyundan gelen ve Allah tarafından Hz. Muhamedin halifesi olarak gönderildiğine inanılan imam.
  3. Noun Yemen hükümdarı.
  1. Noun, Religion-Faith imam
  2. Noun, Religion-Faith prayer leader

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Cemâatle kılınan namazlarda en önde duran ... kılınırken kendisine uyulan kimse