imperforate

  1. Sıfat deliksiz, delinmemiş.
  2. Sıfat (pul) zımbasız, tırtılsız, kenarları deliklerle birbirinden ayrılmamış.