improve one

sermaye yapısını güçlendirmek Fiil, Bankacılık
okuyup çalışma ile doğuştan olan becerilerini geliştirmek Fiil
birinin teklif ettiğinden daha çok para vermek Fiil
durumunu düzeltmek Fiil
ününü artırmak Fiil
memleketteki iç siyasal durumu düzeltmek Fiil
bilgi hazinesini genişletmek Fiil
vaktini iyi kullanmak Fiil
zamanını iyi kullanmak Fiil
vakit ktiinıiyi kullanmak Fiil
kazancını düzeltmek Fiil
kazancını yiyip bitirmek Fiil
dersleri düzelmek Fiil