1. özel/gizli olarak.
  2. gizli, hafi (mahkeme celsesi vb.).
  3. Zarf gizlice, gizli olarak.
  4. Zarf, Hukuk gizli oturumda, hafi celsede, yalnız yargıcın huzurunda.
bir davanın kapalı celsede bakılmasını talep etmek Fiil
gizli oturumda müzakere etmek Fiil
bir davaya kapalı oturumda bakmak Fiil
gizli oturum
danışmanın gizli yapılmasını emretmek Fiil
kapalı oturumda bulunmak Fiil
tanıkları kapalı oturumda dinlemek Fiil
kapalı oturum
Br kapalı celse (oturum