in comparison with …

  1. …'e oranla/nispetle/kıyasla, … ile karşılaştırılırsa/kıyas edilirse.