in order of age

yaş sırasına göre terfi ettirilmek Fiil