1. sonuç çıkarılabilir, istidlâl edilebilir, anlaşılabilir, sonucuna/hükmüne varılabilir.