iron rations

  1. besin değeri yüksek yiyeceklerden oluşan tayın
  2. İsim basit yiyecekler
  3. olağanüstü durum tayını