1. (a) bırakmak, terketmek, vazgeçmek, feda/feragat etmek.
  lay down the arms: silahlarını bırakmak,
  teslim olmak.
  lay down one's life: hayatını feda etmek.
  He laid down his life for his country.
  lay down the office: görevden çekilmek, istifa etmek, (b) (ilerisi için) saklamak, biriktirmek, depo etmek. (c) (hedefe) yöneltmek, tevcih etmek, (d) emretmek, âmirane hükmetmek, (yasa/yönetmelik vb.) koymak, vaz'etmek, tesis/tespit etmek.
  lay down the law. lay down rigid rules. These prices have been laid down by the manufacturers. (e) yere koymak, yatırmak.
  lay the baby down. She laid herself down. (f) pey sürmek, (peşin) ödemek.
  How much are you ready to lay down? (g) tezgâhlamak, yapmaya/inşaata başlamak.
  lay down a new ship. (h) (araziyi) otlağa/çayırlığa çevirmek.
  lay down in/to/under grass. (i) plân/harita yapmak, (j) açıklamak, tefsir etmek, (k) piyasaya çıkarmak.
birinin kabulü için zaman sınırı tespit etmek Fiil
silahları bırakmak Fiil
silahlarını bırakmak Fiil
canını feda etmek.
biri için hayatını tehlikeye atmak Fiil
biri için hayatıni tehlikeye atmak Fiil
bir odaya muşamba döşemek Fiil
gemi inşaatına başlamak Fiil
semtin haritasını açmak Fiil
prensip koymak Fiil
demiryolu döşemek Fiil
kural koymak Fiil
omurgayı kızağa koymak Fiil
gemiyi havuza almak Fiil
vade koymak Fiil
zamansınırını belirlemek Fiil
bir zaman sınırı belirlemek Fiil
bir ithamname vermek Fiil
bir mevkiden istifa etmek Fiil
görevinden istifa etmek Fiil
mevkinden istifa etmek Fiil
teslim olmak.
şart koymak Fiil
genel kurallar koymak Fiil
uyumak üzere yatmak Fiil
kaldırım döşemek Fiil
izin için plan yapmak Fiil
fiyat koymak Fiil
ilkeler koymak Fiil
sebepleri göstermek Fiil
kural koymak Fiil
kurallar koymak Fiil
yasa çıkarmak Fiil
açıklamak Fiil
(a) yetki ile görüşünü açıklamak, salâ-hiyetle noktai nazarını beyan etmek, (b) hükmetmek, emretmek,
ahkâm kurmak, dediğim dedik demek. (c)
k.d. dava açmak, mahkemeye başvurmak.
Without wishing to lay down the law: Haddim olmayarak.
nisap tespit etmek Fiil
grev yapmak Fiil
şarabı depo etmek Fiil
gemiyi tezgâha koymak Fiil