lay together

elele vermek, başbaşa verip istişare etmek.
baş başa vermek Fiil
(a) danışmak, istişare/müzakere etmek, başbaşa/kafa kafaya vermek, (b) (gizlice anlaşarak) entrika çevirmek,
fesat kurmak/tasarlamak, dolap çevirmek.
(a) başbaşa/kafa kafaya vermek, danışmak, istişare/müzakere etmek, (b) (gizlice anlaşarak) entrika/dolap
çevirmek, birlikte fesat kurmak/tasarlamak.
başbaşa vermek Fiil