1. sıçramak, zıplamak, atlamak, hoplamak.
  leap over: üstünden atlamak.
  to leap over a ditch:
  hendekten atlamak.
  leap for joy: sevincinden zıplamak, etekleri zil çalmak.
  He leapt into (out of) the car: Arabaya (arabadan) atladı.
  He leapt into the air: Havaya zıpladı.
  Her heart leapt: Yüreği hop etti.
 2. fırlamak, atılmak.
  to leap aside: hızla kenara çekilmek.
 3. (acele hükme/karara) varmak.
  to leap to a conclusion.
 4. üstünden atlamak, atlayıp öte tarafa geçmek.
  to leap o fence/a wall: çitten/duvardan atlamak.

  The thief leaped the wall and escaped.
 5. aşmak, geçmek.
  to leap Atlantic in a jet.
 6. zıplatmak, hoplatmak, atlatmak.
 7. (aygır) kısrağa binmek, çiftleşmek.
 8. sıçrama, sıçrayış, atlama, atlayış, zıplama, zıplayış, hoplama, hoplayış, hamle.
  take a leap:
  sıçramak, vb.
  at one leap: bir hamlede/sıçrayışta.
  a giant leap for mankind: insanlık için muazzam bir sıçrayış/hamle/ilerleme.
 9. atlama mesafesi.
 10. (üstünden) atlanılan yer.
 11. ânî geçiş, fırlama, yükselme.
  a successful leap from piano class to concert hall.
 12. ânî/önemli artış/yükseliş.
  There has been a leap in profits this year.
bir sıçramak yışta
birşeyi yapmadan önce düşünmek Fiil
dev adım İsim
önemli bir atılım
satış fırlaması
yukarı fırlamak Fiil
can atmak, can atarak kabul etmek, öpüp başına koymak, yakalamak, kaçırmamak.
leap at an offer:
bir teklifi can atarak kabul etmek.
leap at the chance: fırsatı yakalamak/kaçırmamak.
bir fırsatı yakalamak Fiil
bir fırsattan yararlanmak Fiil
bir teklifi hemen kabul etmek Fiil
ekli gün
artık gün
ekli gün
işçilerin aynı sanayi dalında başka bir grup işçiye verilen ücret zammını kendilerine de uygulatmak istemeleri İsim
teşmil talebi
bir konudan diğerine sıçramak Fiil
işinde birden yukarı fırlamak Fiil
gözü kapalı atılış/girişim, sonu meçhul/tehlikeli teşebbüs, sonu belirsiz/şüpheli iş.
birdenbire ün kazanmak Fiil
aşmak Fiil
romantik bir serüvene atılmak Fiil
sahte bağlılık, sözde samimiyet, samimiyetsizlik, suretâ hürmet. İsim
hemen sonuç çıkarmak Fiil
göze batmak Fiil
birdenbire sivrilmek Fiil
artık yıl, senei kebise: 366 gün süren (Şubat ayı 29 gün olan) yıl: 365.25 gün süren astronomi yılı ile
365 günlük takvim yılı arasındaki farkı kapatmak için 4 ile bölünebilen (400 ile bölünemeyen sonu çift sıfırlı yıllar hariç) her yıl artık yıl sayılır. common year
İsim
Ayağını denk al! Sıfat
hamle yapmak Fiil
Büyük Atılım: Çin Halk Cumhuriyetinin büyük ekonomik kalkınma plânı (1958). İsim