leave a balance to one's debit

  1. Fiil birinin hesabında zimmet (borç) bakiyesi bırakmak