level executive

üst düzey yönetici
müdüriyet seviyesinde