life and death matter

ölüm kalım meselesi, hayat memat meselesi, hayatî önemi olan sorun.
ölüm kalım meselesi olmak Fiil
ölüm kalım meselesi olmak Fiil
ölüm kalım sorunu olmak Fiil
ölüm-kalım meselesi
yaşam ölüm sorunu
ölüm kalım meselesi