liquid assets

  1. İsim, Muhasebe likit varlıklar
  2. İsim dönen varlıklar
  3. disponibilite
  4. İsim kolayca paraya çevrilebilir değerler
  5. İsim likit aktifler (para , pazarlanabilir hisse senetleri ve tahviller , alacaklar gibi kolayca paraya dönüştürülebilir varlıklar
  6. nakit aktif
  7. İsim likit aktifler
  8. İsim, Muhasebe Hazır Değerler