loan capital

  1. tahvil karşılığı sağlanan borç sermaye
  2. (Br .) borçlanılan fonlar
  3. yabancı kaynak
  4. borç alınmış sermaye
ödeme sermaye faizi
obligasyon çıkarma
sermaye aktifini elinden çıkarmadan geri ödenemeyecek borç
gelir getiren varlıkların satın alınması için alınan kısa vadeli kredi