look after sb's interests

  1. Fiil birinin menfaatlerini korumak
  2. Fiil birinin çıkarlarını gözetmek