1. İşin iş! İşlerin tıkırında! Ne talihli adamsın!
    It was lucky you got here in time: İyi ki (talihin
    varmış ki) tam vaktinde geldin.