1. park
  2. funfair
  3. amusement park
fair-ground
fun-house mirror İsim
park

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. İçinde çeşitli ... geniş alan