müteferric

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Gezip dolaşmaya ... gezmeye giden