1. İsim tokmak, tokaç, ağaç veya lâstik başlı çekiç.
  2. İsim (kroket oyununda) sopa.
  3. İsim (poloda) uzun saplı sopa/değnek.
  4. İsim çomak: davul vb. çomağı.