Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Toprak sâhibi olmayan, arâziyi ürünün bir ... biçen, işleyen kimse, yarıcı