margin call

  1. marjı tamamlama talebi (menkul kıymet satın alınması için aracı kurumlar nezdinde yatırılmış olan depozito
    marjının artırılması için yapılan çağrı
  2. marj tamamlama talebi