master control master control account master control routine master copy

  1. ana kontrol (radyo ya da televizyon istasyonunun merkez kontrol sistemi ; ana kontrol hesabı ; ana denetim
    yordamı ; (sinema filmi) orijinal kopya