meme başı

  1. nipple
  2. tit
  3. teat
pap İsim, Tıp ve Sağlık