merkez bir kentten kırsal alanlara doğru kentsel yayılım

  1. urban sprawl