no parking-zone

park etme yasağı bölgesi
park yapılamaz alan