nominal capital

  1. nominal sermaye
  2. (Br) nominal sermaye (şirket sözleşmesinde şirketin sermayesi olarak belirtilen miktar
  3. itibari sermaye
(Br) itibari sermaye