nonoperating income

  1. işletmenin esas faaliyeti ile ilgili olmayan gelir
  2. işletme dışı gelir
işletme dışı gelir
faaliyet dışı kâr İsim, Muhasebe