nonvoting capital stock

(US) oy hakkı olan (olmayan) hisse senedi sermayesi