normal profit

bir girişimcinin faaliyet dalındaki işini sürdürebilmesi için gerekli olan asgari kâr
normal ekonomik kâr