not to get a word in edge ways

  1. ağız açtırmamak
  2. Fiil birinin sözlerini boğazına tıkmak
  3. Fiil birinin sözlerini boğazına tıkamak