offer someone an interest in one

birine işine iştirak etmesini teklif etmek Fiil