operating capital

  1. işletme sermayesi (işletmenin günlük faaliyeti için kullanılan fonlar
  2. İsim, Muhasebe işletme sermayesi