other fish to fry

  1. daha önemli bir iş.
    I've got other fish to fry: Yapılacak daha önemli işim var.
yapacak başka önemli işi olmak Fiil
(yapacak) başka işi olmak.