1. üstten (akan su ile) döndürülen.
    overshotwheel: üstten akan su ile dönen su dolabı/çarkı.
  2. üst çenesi uzun/çıkık (köpek vb.).
  3. (bkz: overshoot )
    (geç.z.&s.f).