1. Fiil to cave
  2. Fiil (sth) to be hollowed out

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Üzerinde oymak işi yapılmak