paka, benekli sıçan
(Cuniculus paca): Orta ve G. Amerikada bulunan kuyruksuz, beyaz benekli kemirici
hayvan. Uzunluğu ≈ 75 cm.
spotted cavy ile ayni anlama gelir.
İsim
  1. lowest part of a trouser leg
  2. (sheep , pig) trotter
to remote someone by man's force Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Pantolon, şalvar, don, çakşır gibi belden ... açık bırakılan aşağı kısmı