paired comparison

  1. ikili kıyaslama (istatistikte , müşterek bir nokta ya da benzer noktaları olan birçok şeyin kıyaslamasının yapılması