1. İsim toplantı, tartışma, münakaşa, müzakere, mükâleme.
  2. İsim (mütareke yapmış kuvvetler arasında) barış şartlarını görüşme, gayrı resmî barış müzakeresi.
  3. İsim konuşmak, görüşmek, tartışmak, müzakere etmek.
  4. İsim (ateşkes döneminde düşmanla barış şartlarını saptamak üzere) gayrıresmî müzakerelere girişmek, (barış
    şartlarını) görüşmek/tartışmak.
(düşmanla) müzakerelerde bulunmak Fiil
(özellikle düşmanla) müzakerelerde bulunmak Fiil
mütareke müzakereleri İsim
isyancılarla barış görüşmesi yapmak Fiil