pay alimony

nafaka ödemek zorunda olmak Fiil
(US) nafaka verme yükümlülüğü
nafaka verme yükümlülüğü