pay one's contribution

  1. Fiil kendine düşen payı ödemek
  2. Fiil payını ödemek