1. Sıfat izin veren, müsaade/muvafakat eden.
    a permissive nod.
  2. Sıfat fazla müsamahakâr, herşeyi hoşgören, herşeye gözyuman, serbest bırakan, sıkı tutmayan, gevşek davranan.

    a permissive parent.
    the permissive society: ahlâk kurallarını gevşek tutan toplum.
  3. Sıfat seçimli, ihtiyarî, keyfî.
    Reduced the permissive retirement age from 65 to 62.
izin verici güç
izin zni verici güç
riayet edilmesi zorunlu olmayan hüküm
uyulması zorunlu olmayan yönerge
müsamahakâr toplum
izin zni verilmiş kullanma
izin verilmiş kullanma
müsaade edilen kaybı
ihmal edilen gerekli bina tamiratı