1. (yiyecek/içecek) çok sıcak, dumanı üstünde, buram buram.
    piping hot soup/tea.