planned power outage

  1. İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar planlı kesinti, planlı elektrik kesintisi
plansız kesinti, plansız elektrik kesintisi İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar